اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: مشهد
اذان صبح
۰۵:۱۱:۱۰
طلوع افتاب
۰۶:۴۱:۲۳
اذان ظهر
۱۱:۴۲:۲۶
غروب آفتاب
۱۶:۴۲:۳۵
اذان مغرب
۱۷:۰۱:۲۴