اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: مشهد
اذان صبح
۰۴:۵۱:۱۴
طلوع افتاب
۰۶:۲۲:۰۴
اذان ظهر
۱۱:۲۰:۲۲
غروب آفتاب
۱۶:۱۷:۱۳
اذان مغرب
۱۶:۳۶:۱۲