اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: مشهد
اذان صبح
۰۴:۴۵:۲۱
طلوع افتاب
۰۶:۱۵:۱۵
اذان ظهر
۱۱:۱۸:۱۳
غروب آفتاب
۱۶:۱۹:۴۰
اذان مغرب
۱۶:۳۸:۲۴