برچسب ها - شرایط سالم
برچسب: شرایط سالم
کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد ...
۱۰۱ در شرایط ناسالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... های الهیه و چمن در شرایط ناسالم و در دیگر... ایستگاه های شهر در شرایط سالم گزارش شده است بیشترین... شرایط ناسالم گزارش شده است مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی...
کد خبر: ۶۵۱۵۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
شاخص ۹۱ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در... ایستگاه آوینی در شرایط پاک و در دیگر ایستگاه های... شهر در شرایط سالم گزارش شده است بیشترین میزان آلودگی... هوا از ایستگاه رسالت با شاخص ۹۲ در شرایط سالم...
کد خبر: ۶۵۱۱۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۳


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
۸۳ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... الهیه و آوینی در شرایط پاک و در دیگر ایستگاه... های شهر در شرایط سالم گزارش شده است بیشترین میزان... آلودگی هوا از ایستگاه چمن با شاخص ۸۴ در شرایط...
کد خبر: ۶۵۰۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۲


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
۸۱ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... آوینی در شرایط پاک و در دیگر ایستگاه های شهر... در شرایط سالم گزارش شده است بیشترین میزان آلودگی هوا... از ایستگاه رسالت با شاخص ۹۸ در شرایط سالم گزارش...
کد خبر: ۶۵۰۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
۸۰ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... های آوینی سرافرازان و رسالت در شرایط پاک و در... دیگر ایستگاه های شهر در شرایط سالم گزارش شده است... در شرایط سالم گزارش شده است مقایسه غلظت آلاینده ها...
کد خبر: ۶۴۹۷۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۰


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
۸۳ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... های آوینی و سمزقند در شرایط پاک و در دیگر... ایستگاه های شهر در شرایط سالم گزارش شده است بیشترین... شرایط سالم گزارش شده است مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی...
کد خبر: ۶۴۸۸۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
شاخص ۹۴ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در... ایستگاه های آوینی سرافرازان ماشین ابزار و الهیه در شرایط... پاک و در دیگر ایستگاه های شهر در شرایط سالم... با شاخص ۹۵ در شرایط سالم گزارش شده است مقایسه...
کد خبر: ۶۴۸۳۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
۷۷در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه های... آوینی و الهیه در شرایط پاک و در دیگر ایستگاه... های شهر در شرایط سالم گزارش شده است بیشترین میزان... آلودگی هوا از خاقانی ابزار با شاخص ۹۲ در شرایط...
کد خبر: ۶۴۸۰۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۵


کیفیت هوای یک منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت
هوای یک منطقه این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد...
۸۷ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... های آوینی و الهیه در شرایط پاک و در ایستگاه... ماشین ابزار در شرایط ناسالم گزارش شده است بیشترین میزان... شرایط ناسالم گزارش شده است مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی...
کد خبر: ۶۴۷۴۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
۸۷ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... های آوینیو الهیه در شرایط پاک و در دیگر ایستگاه... ها در شرایط سالم گزارش شده است بیشترین میزان آلودگی... هوا از ایستگاه خاقانی با شاخص ۹۸ در شرایط ناسالم...
کد خبر: ۶۴۷۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
۷۳ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... های آوینی الهیه سرافرازان و کریمی در شرایط پاک و... در دیگر ایستگاه ها در شرایط سالم گزارش شده است... در شرایط ناسالم گزارش شده است مقایسه غلظت آلاینده ها...
کد خبر: ۶۴۶۵۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۱


کیفیت هوای ۸ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت
هوای ۸ منطقه این شهر در ناشرایط ناسالم قرار گرفت...
شاخص ۱۰۶ در شرایط ناسالم قرار دارد کیفیت هوا در... و امامیه در شرایط ناسالم گزارش شده است بیشترین میزان... آلودگی هوا از ایستگاه امامیه با شاخص ۱۳۷ در شرایط... سالم گزارش شده است مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از...
کد خبر: ۶۴۶۰۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت
هوای مشهد در ناشرایط ناسالم قرار گرفت ...
۱۰۶ در شرایط ناسالم قرار دارد کیفیت هوا در همه... ایستگاه های شهر در شرایط سالم و در ایستگاه امامیه... در شرایط ناسالم گزارش شده است بیشترین میزان آلودگی هوا... از ایستگاه امامیه با شاخص ۱۰۵ در شرایط سالم گزارش...
کد خبر: ۶۴۵۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۹


کیفیت هوای یک منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت
هوای یک منطقه این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد...
۹۰ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در همه... ایستگاه های شهر به جز خاقانی در شرایط سالم گزارش... شاخص ۱۰۳ در شرایط سالم گزارش شده است مقایسه غلظت...
کد خبر: ۶۴۵۱۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
۹۷ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در همه... ایستگاه های شهر در شرایط سالم ودر ایستگاههای سرافرازان و... چمن در شرایط پاک گزارش شده است بیشترین میزان آلودگی... هوا از ایستگاه خاقانی با شاخص ۹۵ در شرایط سالم...
کد خبر: ۶۴۴۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۷


کیفیت هوای یک منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت
هوای یک منطقه این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد...
۸۵ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در همه... ایستگاه های شهر به جز خاقانی در شرایط سالم گزارش... شاخص ۱۰۲ در شرایط ناسالم گزارش شده است مقایسه غلظت...
کد خبر: ۶۴۴۱۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۵


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
شاخص ۷۹ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در... همه ایستگاه های شهر در شرایط سالم ودر ایستگاه سرافرازان... در شرایط پاک گزارش شده است بیشترین میزان آلودگی هوا... از ایستگاه خاقانی با شاخص ۹۳ در شرایط سالم گزارش...
کد خبر: ۶۴۳۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۳


کیفیت هوای یک منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت
هوای یک منطقه این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد...
۸۰ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در همه... ایستگاه های شهر به جز خاقانی در شرایط سالم گزارش... شاخص ۱۱۴ در شرایط سالم گزارش شده است مقایسه غلظت...
کد خبر: ۶۴۲۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲


کیفیت هوای یک منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت
هوای یک منطقه این شهر در شرایط ناسالم قرار گرفت...
۸۴ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... خاقانی در شرایط ناسالم و در دیگر ایستگاه های شهر... در شرایط سالم گزارش شده است بیشترین میزان آلودگی هوا... از ایستگاه خاقانی با شاخص ۱۰۳ در شرایط ناسالم گزارش...
کد خبر: ۶۴۱۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۰


کیفیت هوای ۲ منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت
هوای ۲ منطقه این شهر در شرایط ناسالم قرار گرفت...
۹۱ در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در ایستگاه... خاقانی و صدف در شرایط ناسالم و در دیگر ایستگاه... های شهر در شرایط سالم گزارش شده است بیشترین میزان... آلودگی هوا از ایستگاه صدف با شاخص ۱۳۱ در شرایط...
کد خبر: ۶۴۱۵۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۹