برچسب ها - شرایط سالم
برچسب: شرایط سالم
کیفیت هوای مشهد ۱ آبان در شرایط سالم
۷ امروز با عدد ۸۰ در شرایط سالم قرار دارد...
ایستگاه خیام شمالی با عدد شاخص ۱۰۹ در شرایط ناسالم... در شرایط سالم می باشد ...
کد خبر: ۶۷۱۵۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱


کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط ناسالم قرار دارد ...
درشرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در همه ایستگاه ها... شهر در شرایط سالم و در ایستگاه های مفتح کریمی... رسالت خیام شمالی و خاقانی در شرایط ناسالم شده است... ۱۴۱ در شرایط سالم گزارش شده است مقایسه غلظت آلاینده...
کد خبر: ۶۷۱۰۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰


کیفیت هوای مشهد ۲۹ مهر در شرایط سالم
۷ امروز با عدد ۷۶ در شرایط سالم قرار دارد...
ایستگاه امامیه در شرایط پاک و ایستگاه خیام شمالی با... عدد شاخص ۱۰۱ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس... می باشد سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط سالم...
کد خبر: ۶۷۰۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹


کیفیت هوای مشهد ۲۸ مهر در شرایط سالم
۷ امروز با عدد ۵۷ در شرایط سالم قرار دارد...
های سرافرازان امامیه و خاقانی در شرایط پاک و سایر... ایستگاه های سطح شهر در شرایط سالم می باشد بیشترین... ۷۶ در شرایط سالم گزارش شده است ...
کد خبر: ۶۷۰۰۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸


طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های مشهد؛
کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط سالم قرار گرفت ...
شاخص۸۱ درشرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در همه ایستگاه... ها شهر در شرایط سالم و در ایستگاه های خاقانی... امامیه و سرافرازان در شرایط پاک گزارش شده است بیشترین... شرایط سالم گزارش شده است مقایسه غلظت آلاینده هاحاکی از...
کد خبر: ۶۶۹۹۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸


کیفیت هوا‌ی مشهد ۲۶ مهر ماه در شرایط سالم
صبح با عدد شاخص ۵۶ در شرایط سالم قرار دارد...
های سرافرازان و خاقانی در شرایط پاک و سایر ایستگاه... های سطح شهر در شرایط سالم می باشد بیشترین بار... در شرایط سالم گزارش شده است ...
کد خبر: ۶۶۹۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۶


کیفیت هوای مشهد ۲۵ مهر در شرایط سالم
صبح با عدد شاخص ۴۷ در شرایط پاک قرار دارد...
شرایط سالم و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط... سمزقند با عدد شاخص ۷۰ در شرایط سالم گزارش شده...
کد خبر: ۶۶۸۸۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵


کیفیت هوای مشهد ۲۴ مهر در شرایط پاک
صبح با عدد شاخص ۴۸ در شرایط پاک قرار دارد...
مفتح و چمن در شرایط سالم و سایر ایستگاه های... سطح شهر در شرایط پاک می باشد بیشترین بار آلودگی... شرایط سالم گزارش شده است ...
کد خبر: ۶۶۸۳۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴


کیفیت هوای مشهد ۲۳ مهر در شرایط سالم
۷ امروز با عدد ۶۴ aqi در وضعیت سالم قرار...
کد خبر: ۶۶۷۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۳


کیفیت هوای مشهد ۲۲ مهر در شرایط سالم
ساعت ۷ صبح با عدد شاخص ۵۸ در شرایط سالم...
و امامیه در شرایط پاک و سایر ایستگاه های سطح... شهر درشرایط سالم می باشد بیشترین بار آلودگی از ایستگاه... واقع در سمزقند با عدد شاخص ۷۰ در شرایط سالم...
کد خبر: ۶۶۷۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


کیفیت هوای مشهد در شرایط پاک قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط پاک قرار گرفت ...
درشرایط پاک قرار دارد کیفیت هوا در همه ایستگاه ها... شهر در شرایط سالم و در ایستگاه های امامیه و... آوینی در شرایط پاک گزارش شده است بیشترین میزان آلودگی... هوا از ایستگاه چمن با شاخص ۷۴ در شرایط سالم...
کد خبر: ۶۶۶۹۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


کیفیت هوای مشهد ۱۸ مهر در شرایط سالم
ساعت ۷ صبح با عدد شاخص ۶۶ در شرایط سالم...
های آوینی و امامیه در شرایط پاک و سایر ایستگاه... های سطح شهر در شرایط سالم می باشد بیشترین بار... درشرایط سالم گزارش شده است ...
کد خبر: ۶۶۵۹۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸


کیفیت هوای مشهد ۱۷ مهر در شرایط سالم
ساعت ۷ صبح با عدد شاخص ۵۶ در شرایط سالم...
امامیه و سرافرازان در شرایط پاک و سایر ایستگاه های... سطح شهردر شرایط سالم می باشد بیشترین بار آلودگی از... شرایط سالم گزارش شده است ...
کد خبر: ۶۶۵۴۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷


کیفیت هوای مشهد ۱۶ مهر ماه در شرایط سالم
کیفیت هوای شهر مشهد با عدد شاخص ۶۸ در شرایط... سالم قرار دارد ...
در شرایط پاک و سایر ایستگاه های سطح شهر در... شرایط سالم می باشد بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع... در کریمی با عدد شاخص ۸۳ در شرایط سالم گزارش...
کد خبر: ۶۶۴۸۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۶


کیفیت هوای مشهد ۱۵ مهر در شرایط سالم
ساعت ۷ صبح با عدد شاخص ۶۸ در شرایط سالم...
شمالی و آوینی در شرایط پاک و سایر ایستگاه های... سطح شهر در شرایط سالم می باشد بیشترین بار آلودگی... شرایط سالم گزارش شده است ...
کد خبر: ۶۶۴۴۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
۹۳ درشرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در همه ایستگاه... ها شهر در شرایط سالم و در ایستگاه های امامیه... و آوینی در شرایط پاک گزارش شده است بیشترین میزان... آلودگی هوا از ایستگاه سمزقند با شاخص ۶۷ در شرایط...
کد خبر: ۶۶۳۹۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
۸۷ درشرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در همه ایستگاه... ها شهر در شرایط سالم و در ایستگاه های امامیه... و آوینی در شرایط پاک گزارش شده است بیشترین میزان... آلودگی هوا از ایستگاه چمن با شاخص ۸۵ در شرایط...
کد خبر: ۶۶۳۳۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲


کیفیت هوای مشهد 11 مهر در شرایط سالم
ساعت ۷ صبح با عدد شاخص ۷۶ در شرایط سالم...
آوینی در شرایط پاک و سایر ایستگاه های سطح شهر... در شرایط سالم می باشد بیشترین بار آلودگی از ایستگاه... واقع در چمن با عدد شاخص ۹۷ درشرایط سالم گزارش...
کد خبر: ۶۶۲۹۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت
هوای این شهر در شرایط سالم قرار دارد ...
شاخص ۸۲در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوا در همه... ایستگاه ها شهر در شرایط سالم و در ایستگاه های... امامیه و آوینی در شرایط پاک گزارش شده است بیشترین... شرایط سالم گزارش شده است مقایسه غلظت آلاینده هاحاکی از...
کد خبر: ۶۶۲۴۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۰


کیفیت هوای مشهد ۸ مهر در شرایط سالم
ساعت ۷ صبح با عدد شاخص ۶۱ در شرایط سالم...
الهیه آوینی و امامیه در شرایط پاک و سایر ایستگاه... های سطح شهر در شرایط سالم می باشد بیشترین بار... در شرایط سالم گزارش شده است ...
کد خبر: ۶۶۱۵۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸