برچسب ها - رحیم پور ازغدی ، روحانی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،بنزین