هوای مشهد برای گروه‌های حساس ناسالم است

به گزارش تابناک رضوی، شاخص کیفیت هوای شهر در 24 ساعت گذشته با عدد 100 در شرایط سالم قرار دارد و این شاخص در حال حاضر نشان  دهنده عدد 111 و وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس است.

 

ایستگاه‌های چمن، سرافرازان، سجاد، وحدت، مفتح، خیام جنوبی، خیام شمالی، کریمی با شاخص‌های 131، 121، 122، 118، 106، 102،102 و 102  دارای هوای ناسالم برای گروه‌های حساس هستند.

 

دیگر ایستگاه‌های شهر نیز دارای هوای سالم هستند.