معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد؛
آمادگی برای اجرای پایلوت طرح اصلاح الگوی کشت در خراسان رضوی

به گزارش تابناک رضوی، علی رسولیان با بیان این مطلب افزود: محصول پنبه به عنوان یکی از مواد اولیه مهم و مورد کاربرد رسته‌هایی از مشاغل خانگی، می تواند به توسعه این بخش نیز کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در ادامه به بازار اوراسیا به عنوان یک ظرفیت مهم برای محصولات نساجی ایران اشاره و بیان کرد: منطقه اوراسیا می تواند بازار خوبی برای محصولاتی باشد که پایه آن ها پنبه است و این فرصت باید مدنظر تولیدکنندگان و سرمایه گذاران نیز قرار بگیرد.

رسولیان در بخش دیگری از اظهارات خود به بازار 8 هزار میلیارد تومانی سوغات استان اشاره و تاکید کرد: با برنامه ریزی می توان بخشی از بازار مذکور را به محصولات مشتق از پنبه و تولیدات نساجی اختصاص داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی از تلاش کشورهای صادرکننده پنبه برای تکمیل زنجیره ارزش در این بخش خبر داد و گفت: در راستای رقابت در این بازار، باید ابتدا برای تولید پنبه به میزان نیاز کشور برنامه ریزی صورت بگیرد که این مهم با افزایش عملکرد در هکتار ممکن می شود و در گام بعد نیز می توان با یک برنامه ریزی مدون، صادرات این محصول و نفوذ به بازار کشورهای هدف را نیز دنبال کرد.  

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میانگین برداشت پنبه در هر هکتار در خراسان رضوی، 2300 کیلو است و این میزان با میانگین برداشت پنبه‌کار نمونه که 8000کیلو برآورد می شود، اختلاف قابل تاملی دارد.

رسولیان به برنامه های استان برای توسعه اقتصادی و توانمندسازی مناطق روستایی اشاره و آن را مرهون اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی دانست و گفت: در این الگو که به ابتکار استاندار خراسان رضوی به اجرا در آمده، حدود یکصد معین اقتصادی در قالب رویکردی مشارکتی، روند توسعه استان را با طرح های خود پیگیری می کنند.