شهردار منطقه ۱۱ مشهد تاکید کرد؛
عدم وجود امنیت شغلی دلیل مهاجرت روستاییان به شهرها

به گزارش تابناک رضوی به نقل از دبیرخانه بررسی فرصت ها و چالش های پیش روی سکونتگاه های روستایی حریم کلان شهر، مهندس سعید ریخته گر در گفتگویی اظهار کرد: در حال حاضر ما در سطح شهر مشهد با مشکلات مختلفی مواجه هستیم که مهاجرت  از روستاها به این کلان‌شهر و هم چنین افزایش حاشیه‌نشینی این مشکلات را دوچندان خواهد کرد .

 

این مسئول شهری ادامه داد: اگر این رشد بی‌رویه مهاجرت و شهرنشینی مدیریت نشود ما بحران بزرگی را در پیش خواهیم داشت .

 

وی ادامه داد: طبیعتا شمار کثیری از روستاییانی که مهاجرت می کنند  توان برآمدن از پس مخارج شهری را نداشته و مجبور می‌شوند در حاشیه شهر های بزرگ ساکن شوند.

 

وی حفظ منابع آبی را یکی از اولویت های اصلی حل بحران ناشی از خشکسالی  دانسته و افزود : در حال حاضر اگر ما بتوانیم منابع آبی موجود را حفظ کنیم و از تشدید  خشکسالی جلوگیری کنیم شاید بتوان اندکی از بحران ایجاد شده را مدیریت کنیم.

 

شهردار منطقه 11 مشهد  گفت: در حال حاضر مهم‌ترین کاری که در رابطه با روستاهای اطراف مشهد می‌توان انجام داد این است که با جلوگیری از کاهش بیشتر منابع آبی و هم چنین کمک به افزایش رشد اقتصادی در مشاغل کشاورزی و روستایی، امنیت شغلی را برای روستانشینان حاشیه شهر مشهد فراهم کنیم.