طبق اعلام مرکز پایش آلاینده های مشهد؛
کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفت

به گزارش تابناک رضوی، مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح شنبه با شاخص۸۱ درشرایط سالم قرار دارد.

کیفیت هوا در همه ایستگاه ها شهر در شرایط سالم و در ایستگاه های خاقانی، امامیه و سرافرازان در شرایط پاک گزارش شده است.

بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه چمن با شاخص ۷۷ در شرایط سالم گزارش شده است.

مقایسه غلظت آلاینده هاحاکی از آن است که بر غلظت برخی آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.