شهرداری در مزایده کوهستان پارک شرکت نمی‌کند

به گزارش تابناک رضوی؛ به دنبال انتشار مجدد آگهی مزایده واگذاری کوهستان پارک شادی مشهد، معاون اقتصادی شهردار مشهد گفت: با توجه به تمایل مردم به وجود شهربازی در این منطقه پیشنهاداتی در جلسات متعدد به بانک دی داده ایم اما آنها با وجود این پیشنهادات، باز هم اقدام به برگزاری مزایده کرده اند.

دکتر رضا خواجه نائینی در خصوص برگزاری مزایده کوهستان پارک توسط بانک دی با تصریح بر این که شهرداری در آن شرکت نمی کند، اظهار داشت: با توجه به انتظارات مردم و نگاه شهرداری و شورای شهر و همچنین کاربری مصوب کوهستان پارک، تاکید ما بر این است که کاربری شهربازی حفظ شود.

وی با اشاره به این که بانک دی باید در مزایده موضوع کاربری خاص این زمین را مدنظر قرار دهد ادامه داد: شهرداری برای توافق بر سر کوهستان پارک جلساتی را با بانک دی برگزار و راه های ممکن را بررسی کرده است.

خواجه نائینی افزود: بانک دی برای چندمین بار مزایده کوهستان پارک را برگزار می کند و در گذشته هم عملا خریداری برای این زمین پیدا نشده است.
وی افزود: با توجه به تمایل مردم به وجود شهربازی در این منطقه پیشنهاداتی در جلسات متعدد به بانک دی داده ایم و آنها با وجود این پیشنهادات دوباره اقدام به برگزاری مزایده کردند.

نائینی با تاکید بر این که ما در مزایده بانک دی شرکت نمی کنیم تصریح کرد:روش هایی به غیر از مزایده مانند توافق نیز وجود دارد و از آنجایی که ما باید منافع مردم شهر را در نظر بگیریم در مزایده شرکت نمی کنیم.

وی با بیان این که هر خریداری باید بداند که کاربری کوهستان پارک تغییر نمی کند و تنها باید در قالب شهربازی ادامه فعالیت بدهد خاطر نشان ساخت: هرچند مکانهایی همانند هتل هم جزء کابری های توریستی و تفریحی به شمار می آیند اما در این منطقه فعلا برنامه ما به غیر از شهربازی چیز دیگری نیست و اجازه فعالیتی غیر از شهربازی داده نمی شود.