این واقعیت رابپذیریم که اینهادست پرورده های خودمان هستند ومحصول خالص قدرت طلبی هاوانحصارطلبی های ماکه انقلابی بودن را پرخاشگری وهتاکی وبی حرمتی به هرکس که بامانباشدتفسیر کردیم.مابه خاطراین خطایمان تاوان بزرگ تری خواهیم پرداخت.
کد خبر: ۸۳۲۱۸۸
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶ 18 March 2020

به گزارش تابناک رضوی، مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: واقعه خطرناک هجوم به حرم ها به بهانه زیارت، در زمانی که توصیه مراجع علمی ودینی خودداری ازورودبه حرم هاست،نشان داد در زمان ماکه عصر شکوفایی علم وعقل است، هنوز هم هستندعالم نمایان بی پروائی که بارفتار و گفتارشان پشت پیامبر را می شکنندو هستند جاهلانی که با آنها درضربه زدن به پیامبر همراهی می کنند.

 

درجمع مهاجمان به حرم ها،هم عالم نمایان حضورداشتندوهم مقدس نمایان متحجر.آنهابدون آنکه بدانندائمه معصومین علیهم السلام به هنگام مریضی به پزشک مراجعه میکردندوحضرت معصومه نیزبابیماری ازدنیارفت،میگویندبه حرم هابیماری وارد نمی شود.

شاید اینها چندان قابل سرزنش نباشند. ما باید سرزنش شویم که در۴۰سال بعدازانقلاب نتوانستیم جهل را ازجامعه بزدائیم و درک صحیح از دین راجایگزین آن کنیم.

 

درد بزرگ اینست که این جهالت هادرمذهبی ترین شهرهای کشوررخ می دهد،شهرهائی که مهم ترین حوزه های دینی درآنهاقراردارند.تردیدی نیست که دین وحوزه های دینی مقصرنیستند،تقصیربامتولیان حکومتی است که هرگزاین قبیل جهالت هارامهارنکردندوحتی برای عاملان چنین پلشتی هاکه ابوجهل های زمان ماهستندحاشیه امن هم ایجاد کردند.

اگر امروز می بینیم این جهال حتی به توصیه های مسئولین نظام هم اعتنانمی کنند،بایدبدانیم که فرداقطعا پارافراترخواهندگذاشت وعلیه آنهاخواهند شورید..درست مانندخوارج که خودرافهیم ترازامام زمان خودمیدانستند.

این فرافکنی هارا هم کنار بگذاریم که اینها وابسته به فلان جریان هستند و با برنامه ریزی واردعمل شده اند.این واقعیت رابپذیریم که اینهادست پرورده های خودمان هستند ومحصول خالص قدرت طلبی هاوانحصارطلبی های ماکه انقلابی بودن را پرخاشگری وهتاکی وبی حرمتی به هرکس که بامانباشدتفسیر کردیم.مابه خاطراین خطایمان تاوان بزرگ تری خواهیم پرداخت.

 

تابناک

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار