جبار آذین
اززمانی که خبروجودقصرزرین وشاهزاده قارون تنهای گنجدار،درشهرقحطی زده"سینما"پبچید، ولوله به جان شهرافتاد و هرکس که می توانست باروبندیل بست وکیسه به دوش کشید تا خودراپیاده وسواره به کاخ آرزوها و وصال شاهزاده وگنج اوبرساند.
کد خبر: ۷۹۷۲۸۱
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹ 14 November 2019

تابناک رضوی:اززمانی که خبروجود قصرزرین وشاهزاده قارون تنهای گنجدار،درشهرقحطی زده"سینما"پبچید، ولوله به جان شهرافتاد و هرکس که می توانست باروبندیل بست    وکیسه به دوش کشید تا خودراپیاده وسواره به کاخ آرزوها و وصال شاهزاده وگنج اوبرساند.

 

مورخان نوشته اند،پیشتر"سرخپوست" ها و"متر" به دست ها و..خودرابه آنجارسانده و موردلطف و مهروگنج جناب شاهزاده قارون قرارگرفته اند، اماگویا به دلیل عشق  به زادگاه مادری ،به سرزمین خودرابازگشته اند!بااین همه،سیل حاجت خواهان درگاه شاهزاده،همچنان روان است.پیک های بادپاخبرآورده اندکه"نوروزمیرزا" زودتر ازسایرین، خودرابه قصرزرین رسانده و بادو قاطرزین کرده ومملوازهدایادرحال بازگشت به شهرسینما است.

 

بازهم همان پیکهاخبرآورده اندکه افزون بر جماعتی از عیاران وطراران،یکی ازگروه های گردنه نشین سینما هم"رسول"خودرابرای عرض ادب سراغ شاهزاده خیر فرستاده اند که نتیجه هم گرفته اند!.درماراتنی که به سوی قصر و شاهزاده به راه افتاده است، همه نوع شهروندسینمادیده می شود،ازمعتمدان تاعلی بی غم ها و علی با غم ها تا رجال شهر، که همگی به امید بهره مندی ازخزانه گنج شاهزاده و نجات از بحران و فحطی، چشم به دست های جناب قارون دوخته اند. جارچی هاجارزده اند،برخی از رجال شهر که برخلاف  اکثرساکنان سینما،تختی دارند و مقامی وانباری ودر اطراف قصرقارون پرسه می زنند، برای توسعه انبار  خودوخوشخدمتی بنادارندتاجشنی باشکوه برگزارکنند وازشاهزاده بخواهندتابه یاریشان بیاید و باقبول تاج فرخنده سلطانی ،درآیادانی سینمابکوشد.

 

شاهزاده که هنوزچهره واقعی اوراکسی ندیده و سیمای خود رابا خیرات سینمایی پوشانده است،گرچه علاقه چندانی به مماشات با رجلان و حاکمان شهرنشان نمی دهد،ولی از اینکه در شهرسینما ومیان قحطی زدگان، وجهه و محبوبیت وشیدادارد،به خودمی بالد وروزبه روز،فرش قرمزخود رابرای ورودشیفتگانش به قصرخودپهن تر و بلندترمی کند.اخبارشاهزاده وگنج فراوان ورنج تنهایی او چنان گسترده است که سایرقحطی زده های شهر های جهان اقتصاد وفرهنگ ازجمله تاتروموسیقی و... هم به صف ماراتن قصرنوردان پیوسته اند.

 

باآنکه دوران گنج قارون "فردین" و "یاسمی"وارد کتاب تاریخ سینما شده است،لیکن خداوندسایه شاهزاده راازسرسینماکم نکند که یاد و خاطره آن دوران راباگنج و قصرخودزنده وتحرکی دراین شهرایجادکرده است.البته اینکه انتهای  داستان شاهزاده رنگین کمروشهرویران سینماچگونه خواهدبود،واقعه ای است که باپایان باز روبرواست و اهالی شهرسینما وشاهزاده ودیگران به سلیقه خود آن را نقاشی می کنند.   این قصه همچنان ادامه دارد!

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار