منتقد سینما و تلویزیون گفت:کودتای مافیا در پخش، بخشی ازسناریوی مشترک نامدیران ومافیابرای تقدیم سینمای بی سروسامان ایران به مافیابودکه درمقابل نگاه بهت زده سینماگران و چشم های بسته نامسوولان ونامدیران سینمای کشور رخ داد. 
کد خبر: ۷۰۲۱۳۶
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۴ 11 January 2019

به گزارش تابناک رضوی، جبار آذین در یادداشتی با عنوان حاکمیت"حضرت والا"بر"عمارت بانو"ی خوشخواب سینما!  نوشت: با این رخداد، مافیا ازسایه بیرون آمد و نیم رسمی،کرسی قدرت سینمارادراختیارگرفت وجشن آن راهم برگزارکرد!اغلب سینماگران ومتولیان تشکل های دولتی وارگانی هنر و فرهنگ وسینما،نه تنهادرقبال این اتفاق،بی تفاوت،گنگ و ناباورماندند که برخی دانسته ونادانسته،ازقبل زمینه رابرای سلطه مافیابر سینماهموارکردند.

دولتی های ناتوان سینما که در اداره سینما،ناکارآمدی خود رابه اثبات رسانده وقادربه ماندن درمقامشان نبودند، با وصل خودبه بارگاه و انجمن مافیا و بوسه بر انگشتر"حضرت والا"برای حفظ نان و آب و صندلی هایشان، باعوامل مافیا همکاری و معامله کردند.

ازآن سوهم بعضی ازمدعیان سینمای ارزشی با حضور درجشنپاره های فجری!باآنها همکاسه شدند. ازورشکستگان و سودجویان سینمای دولتی که ازمدت ها قبل دست به دامان مافیا شده بودند،انتظار چاکری مافیادورازانتظارنبود،تعجب ازمدعیان حافظ ارزشها وآرمانهایی چون حوزه هنری،  اوج،عمارومقاومت است که به رغم ادعاهای خود،دربرابرسقوط سینما درآغوش باند مافیا سکوت کردند وتماشاگر نابودی دستاوردهای سینمای چهل سال اخیر دردست های مافیا شدند.

آیابه راستی این سازمان هاوارگان ها خواب اند ویا خودرابه خواب زده اند تاچیزی نبینند ونشنوند وکاری انجام ندهند.آیاآن همه حرف درباره اهداف و آرمان ها،شعارهایی بیش نبودند.به ظاهراین گونه بوده است،چرا که همگی سکوت پیشه کرده و سرتسلیم و تعظیم دربرابرمافیا فرود آورده وجماعتی سر خود و دیگران را با جشنپاره موسوم به ملی فجروعده ای با دورهمی گروهی عمارگرم کرده اند.

شایدآن ها امروزهم مانند دیروز، پدیده شوم مافیا و عمق فاجعه سلطه آن بر سینما رادرک نکرده و نفهمیده اند،ولی دیر نخواهد بودکه یابایدبه انجمن حضرت والا و پدرخوانده مافیابپیوندند ویادست ازارزشهاو آرزوهایشان برای فرهنگ وسینمای کشوربر دارند وسیب زمینی بکارند.

حاکمیت امروز مافیا ودرواقع ابتذال وفساد درسینما،نتیجه نالایقی،غفلت،جهالت و خوش خوابی کسانی است که آرمان های مردم رافراموش یا باآن معامله کرده اند.اینان به طور قطع،فردا باید پاسخگوی عملکرد امروز خود باشند!

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار