فرماندارگلبهار در جمع عزاداران روستای زناقل:
فرماندارگلبهار گفت: هرکس سواربرکشتی نجات حسین(ع) شد به شهادت رسید ،شهیدان درراه ومرام حسین(ع) زندگان تاابد تاریخ هستند.
کد خبر: ۱۰۶۱۱۸۷
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۲ 12 August 2022

به گزارش خبرنگارتابناک رضوی ازگلبهار، محمدرضاحاجی زاده فرماندارگلبهار درجمع مردم عزادار روستای زناقل گفت: گمان نکنیم کوفیان افرادی غیرمسلمان ،کافریایهودی بودند بعضی از کسانی که درمقابل امام حسین (ع)جبهه گرفتند وقدعلم کردند وبرای کشتن پسرپیامبرحتی غسل کردند قاری و مفسرقرآن فرمانده جنگ در سپاه علی ع وحتی جانباز بودند.

وی گفت: عده ای گمان می کنند که اگرهرکسی هرجنایتی دلش خواست انجام بدهد نماز نگذارد مال مردم را بخورد گلوي برادر ایمانی اش را بااحتکار وگرانفروشی بفشارد و درمجالس اباعبدالله (ع) قطره اشکی بریزد همه گناهانش پاک شده و مستقیم به بهشت می رود خیرچنین نیست اگربرای تنها با گریه کردن بر امام حسین (ع) امتیازی بود یزید هم برحسین(ع) گریه کرد

فرماندارگلبهاردربخش دیگری ازسخنان خوددرباب ویژگی های دوستداران مکتب حسین (ع )یکی ازمهمترین ویژگی این گروه داشتن تقواست و گفت: سه نوع تقوی داریم تقوای گریز یعنی فرد بخاطردوری ازگناه ازمحل گناه پرهیزنماید وفرارکندگروهی از قاتلان امام حسین ع اگر کمک نکردند می توانستند درقتل پسر پیغمبر مشارکت نکنند این نوع تقوا نمونه بارزش حضرت یوسف(ع) است
تقوای نوع دوم تقوای ستیزاست این نوع تقوا را یاران حسین (ع) کامل داشتند با جهاد اکبر،ابتدا با دشمن درون وسپس شیطان های بیرون مبارزه کرده حسین (ع) را ترک نکردند.
فردمتقی با مقابله با جرم وگناه خودرا پاک نگه می دارد نمونه بارزاین نوع تقوا حضرت ابراهیم (ع) می باشد

تقوای نوع سوم تقوای پرهیزاست این نوع تقوا راباید بایک مثال تبیین کرد وآن اینکه اگربخواهیم دریک خارزار انواع خاربه لباس ما نچسبد بایدلباس خودرا جمع کرد وبالانگه داشت

محمدرضا حاجی زاده گفت:اگر سرهمسایه خود راکلاه نگذاشتیم ،گرانفروشی نکردیم انصاف ومروت وجوانمردی داشتیم و.... حسین(ع) دردرونمان زنده وجاوید خواهدبود اماگرخلاف اینها عمل کردیم یزیددرونمان فعال است ماهرروزه حسین(ع) ویزیددروجودمان فعال می باشد

فرماندارگلبهاردرپایان گفت: بیاییم فیض وکرامت حسین(ع) وعاشورا را دروجودمان ذخیره کنیم ببخشیم تاخداماراببخشد ودریک کلام اگرحسین نبود اصلا خبری از دین واسلام نبود

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار